Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Kanair Malmi Oy EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 01.05.2018. Viimeisin muutos 01.04.2021.

1. Rekisterinpitäjä

Kanair Malmi Oy, Helsinki-Malmin Lentoasema. 00700 Helsinki, gdpr@kanair.fi

2. Rekisterin nimi

Kanair Malmi Oy:n asiakasrekisteri

3. Rekisterin tietosisältö

Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot

  • Tunnistamistiedot, kuten nimi
  • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot

  • Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot
  • Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite

Henkilötietoja käytetään

  • Asiakkuuden ylläpitämiseen
  • Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
  • Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin
  • Väärinkäytösten estämiseen

4. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta muille tahoille.

5. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä käytetään tarvittavia teknisiä ja organisaatiollisia suojaustapoja.

6. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista, puutteellisen tiedon täydentämistä tai henkilötietojen poistamiseen rekisteristä.

Pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle sähköpostilla osoitteeseen gdpr@kanair.fi